Видове бактерии, паразити и микроорганизми със спираловидна форма. Кълбовидни бактерии и др.

Признаха края на ерата на антибиотиците