Бактерии: видове, форма, строеж. Микрофлора в почва, вода, въздух, в човека. Изследвания

Признаха края на ерата на антибиотиците