Нели Конуей: Ангелските числа ни носят скрити послания

За числото 13. За петък. И за петък, 13-и