Ренесансовият лекар Амброаз Паре бил помилван от Съдбата