Ренесансовият лекар Амброаз Паре бил помилван от Съдбата

Кой е Амброаз Паре?