На 22 март влизаме в пълнотата на Божията хармония, според Петър Дънов. Великата паневритмия подготвя задължителния път за идването на шестата раса.

Светла е една светла душа, предопределена да се занимава с духовно творчество и духовно усъвършенстване. Затова е и Панайотова (”пан” означава всичко, а от гръцки името означава “Всесвет”).

Неслучайно става последователка на учението на Петър Дънов и впоследствие преподавател по Паневритмия. (Представянето ѝ продължава в края на текста).

– Светле, ти играеш Паневритмия от доста години. Какво е тя за теб?

– Започнах да играя Паневритмия през пролетта на 1996 г. Тази пролет ще празнувам своеобразен юбилей – родена на 20 март, играеща Паневритмия 20 години.

За мен, както и за другите, които я играят, тя е физическо и духовно здраве, сила, живот, приятелство, сътрудничество, бодрост, радост, красота, хармония, мир… С нашите мисли, чувства, изпълнения, с музиката, словото, закодирано в нея, ние носим благословение на на съответния град или село, на България и на цялата Земя.

Защото кръгът на Паневритмията е отражение, резонанс на живота, който блика навсякъде в макрокосмоса.

– Много емоционално я описваш и в своите стихове…

– И няма как да е иначе, защото откриването на сезона на 22 март е особено вълнуващ момент. Посрещаме пролетта с първото упражнение от Паневритмията “Пробуждане” и запяваме:

песен по време на паневритмията

Текста, който запяваме по време на първото упражнение от Паневритмията.

Защото с Първа пролет мощният импулс на Живата Природа събужда и тонира всяка клетка, всеки атом в синхрон с Любовта, дава израз на висшия живот на Духа. Става едно възхождане до необятността, до световното сърце, но и едно вглеждане, откриване дара на Любовта в човешката душа.

нумерология

Получаване и даване. Един светъл обмен между силите на Живата Природа. Хармония с вложените в живота и човека изгряващи сили. Две стъпки напред, една назад, в нашия български ритъм, в седем-осми такт, неповторим, единствено сравним с пулса на Слънцето.

От Твореца към Човека и обратно – струи Светлината чрез Пентаграма – петте лъчи – глава, ръце, нозе, пръсти. Антени, чертаещи Пътя на Истината, Мъдростта, Любовта, Пътя на Обновлението на света.

– Как определя Паневритмията Учителя Петър Дънов?

светла панайотова паневритмия Петър Дънов - 02– Казвал е, че тя винаги е била заложена като ритъм в нас. И той отново я сваля от Космоса за нас като метод за усъвършенстване, за да растем красиви и здрави, мъдри и силни, от Любов, Светлина, Дух и Душа изваяни.

Учителя казва, че тя е особено важен симптом за тенденциите и специалните насоки на развитието, за двигателните сили на епохата. Подсказва го и самият ѝ езиков произход от „пан” – всичко, всеобщ и „ев”(”еу” – истински, висш), т.е. реалното, същественото където и да било в света. А с „ритъм” се означава правилността на движението.

Така с думата Паневритмия се означава царуването в основите на битието на един целокупен ритъм, така нареченият космичен висш ритъм, хармоничното изявление на Божественото начало на Вселената.А практикуващите я влизат в живия кръг и свят на поезията, свободата, творчеството. В едно преливане от пълнота, в което човешките души трептят в резонанс с Божията хармония и благодат.

– Какво въздействие оказва на човека тя, според Учителя?

– Тя тонира човека, внимателно организира и прецизно хармонизира вътрешните му сили, по един особен начин ги координира, насочва ги към разумен живот. Регулира изцяло физичните, духовните и умствените му процеси. Обединява в едно мислите, чувствата и движенията, което води до мощно обновително и като цяло освежително действие върху човешкото тяло, върху ума, сърцето, душата и духа.

Това влизане в хармонията, пълнотата, в пулса на живота на космичния вселенски организъм затвърждава ролята на човека като част от Целостта. Възобновява връзката между сърдечния и слънчевия ритъм.Слънчевият живот се влива не само в сърцето, но и в кръвообръщението, в дишането, всички човешки органи започват да работят правилно.

А това води до добро здраве, до разгръщане на творческите възможности, до събуждане на вложените в човека сили, заложби, дарби. До влизане в контакт с великата Реалност, със света на напредналите души, на висшата интелигентност и до прозрение, познание за проникващия и управляващ целия всемир ритъм. Паневритмията събужда Божественото естество на човека.

– А кои качества помагат на човека да бъде в хармония с Целостта на този космически ритъм?

– Най-вече любовта и разумността – основните принципи в природата. Много са важни и добротата, справедливостта. Също така и чистотата на тялото, ума и сърцето. Когато човекът влезе в царството на чистотата, през сърцето му навсякъде протичат кристалните и животворящи струи на космичната любов. И когато човек е в хармония с тази Цялост, ритъмът, линиите на космичната божествена Паневритмия се преливат в него, изразяват се чрез него.

– Каква е разликата между някогашната Паневритмия и днешната?

– Такава разлика, казва Учителя, има, тъй като историята не е нищо друго, освен проявление на човешкия дух. В древните мистични школи тя е прилагана като метод за възпитание, но тогава човекът е бил в инволюционен период на развитието си, в периода на слизане на духа в материята. А сега в еволюционния период при възлизането на духа, Паневритмията има съвсем друг характер, отговаря на днешната епоха на човешкото развитие и е във връзка с новите сили, които се събуждат в човека.

– Това означава ли, че тя ще бъде нещо като портал към идващата нова епоха?

– Тя става израз на новата слънчева култура, която идва. Днес се намираме в зараждането на шестата раса, на новата епоха, наречена Космическа пролет. Земята и цялата слънчева система влизат в нова космична област с благоприятни условия за събуждане на божествените черти в човека.

Внасят се нови елементи в живота. А идеите на шестата раса са вградени в нейната музика и в нейните движения. При практикуването им в човека се събуждат силите и идеите на новата култура, а така се и препращат като радиосигнал във всички други души. Живият кръг на Паневритмията праща красив зов за обновление, подем и възход по целия свят. Неслучайно тя се играе вече навсякъде по света, по всички континенти.

– Значи тя също се развива, според степента на развитие на човечеството…

– Учителя казва, че идващата шеста раса ще бъде изразителка на Паневритмията. Че петата раса е на обективното знание, на външното изучаване на природата, т.е – раса на ума, докато шестата ще е раса на Любовта и вложените в Паневритмията сили ще бъдат напълно изявени в това идващо време.

Затова може да се каже, че тя подготвя пътя за нейното идване. Пътят към новия живот на свободата, справедливостта, разумността, хармонията, братството и космичната любов. Затова и в Паневритмията ще има още по-висши форми, които ще се дадат след време и тя ще внесе новото в идващата култура. И тя ще играе важна образователна и възпитателна роля в бъдещото училище.

Ще закалява децата физически, ще ги подтиква към идейно, творческо усъвършенстване, ще развива благородни, чисти семена в душите им.

Ще влива нови културни ценности, ще открива нови духовни хоризонти и така ще бъдат направени първите крачки към красивото зазоряване в човешките души. Към тяхното възрастване.

– Днес тя се практикува в доста наши училища и дава чудесни резултати, практикуващите я младежи стават по-успешни в учението, в общуването…

– Да, но в бъдеще, според Учителя, тя ще се систематизира, ще се изучава във всички градове и села в школи, в курсове, ще се обоснове научно и практически.И така в обществото ще се влеят нови, свежи струи, а това ще допринесе за събуждането на съзнанието, на свещените чувства, чрез които нейният жив кръг ще действа като радиоприемател и предавател на велики космични сили, като контакт с кристално чистите и мощни извори на природата, като градивно творчество на идващото велико бъдеще.

– В края на днешната епоха, обаче, хората трудно долавят наченките на новите сили, а по-скоро са потопени в залязващите стари…

светла панайотова паневритмия Петър Дънов - 04– Именно затова Паневритмията е нужна, защото тя е в хармония с изгряващите в живота и човека нови сили, тя е техен музикален и пластичен израз. А е съвсем естествено, както казва Учителя Петър Дънов, изгряването да прилича на новородения, който е още слаб, безсилен, но пък на него принадлежи бъдещето. Важното е да успеем да доловим и подтикнем изгряващите сили, да създадем условия те да се проявят.

И тези сили са доброто (непоклатимата канара), справедливостта (доброто разпределение на физическите и духовните блага), разумността (целесъобразността), хармонията (целостта с разумния живот), братството (взаимопомощта в единния организъм), свободата (необятността на Духа) и космичната любов (Изворът на всичко).

– Щом Пътят е предначертан, значи все повече ще се сънастройваме с този ритъм на Целостта…

– Вярвам в това. Радостното е, че доста лекари, учители, психолози, хора работещи в областта на науката, спорта, открито, ясно, точно, горещо я препоръчват, след като са направили съответните изследвания, убедили са се в нейното въздействие.

Самата аз съм преминала през много курсове на обучение по Паневритмия, семинари, на които продължаваме да разглеждаме, обсъждаме, усъвършенстваме в областта на теорията, практиката, в дълбокия вътрешен смисъл на упражненията, дадени от Учителя Петър Дънов.

Доста учители, родители, ученици вече знаят за Паневритмията, гледали са я на живо – в градовете, където се играе и на Рила – при седемте езера, по Интернет. И все повече са младите хора, които я играят и искат да играят.

Присъединяват се и цели семейства. Вече се знае какво голямо чудо и духовно богатство е да посрещнеш изгрева на слънцето, да дишаш „праната” от въздуха, да се сродиш с живата Природа, с прекрасната музика…

Това най-голямото богатство за нашето тяло, за всички клетки, удове, системи, за ума ни, за нашето сърце, което започва да бие с пулса на Вселената.

– Чудесно е и това, че ти продължаваш да се отзоваваш на поканите да водиш курсове по Паневритмия за възрастни и за млади. Така попадна и при нас в Кърджали..

– Да, продължавам да го правя.Обучавала съм деца на възраст от четвърти до седми клас за по няколко години, ходили сме на лагери през лятото. И е много удовлетворяващо да видиш как тези деца стават по-здрави, организирани, уверени, дружелюбни, как намаляват агресивността, развиват творческите си заложби…

Как се променят, как познават истинското, духовното приятелство. Как едно крехко момиче, лежало в гипсово корито, заради изкривяване на гръбначния стълб, успя да се справи с проблема на гръбнака си. Сега е вече голяма девойка, замина за чужбина, където учи и там продължава да играе Паневритмия.

Дано и в Министерството на просветата се осъзнае чудото на този космичен танц и той да се въведе като Свободно-избираем предмет (СИП).

Но засега, както казва Учителя, “новото винаги идва в стълкновение със старото, но то няма как да не дойде.

Интервюто взе: Лияна Фероли

Накрая още няколко думи за Светла Панайотова:

светла панайотова паневритмия Петър Дънов - 03И така вече 20 години играе космическия танц, учи желаещите да се присъединят към този висш ритъм. Родена неслучайно и на Първа пролет- пролетното равноденствие – 20 март (то варира през различните години от 20, 21, 22 март). Завършва Висшия институт по икономика “Карл Маркс”, София.

Работи като проектант, икономист, учителка и като журналист в радио Пловдив.Авторка е на три стихосбирки – „Вечният кръговрат” (2004г.) и „Море, небе, земя, Любов” (2007 г.), “Трепетно очакване” (2014 г.).

А през 2912 година издаде „Aзбучен пътеводител на Словото” – една разнолика и богата книга с разкази, стихове, есета, определяна от Розалия Александрова като завладяваща книга на границата между литература, наука и лична интерпретация на сакралните истини.

Светла е убедена, че изкуството е отражение на Божествения свят и събужда в човека неговата Висша душа и че то може да възвърне изгубената му първична чистота и святост. Че новото изкуство ще внесе духовния елемент в живота и ще представи идеалния тип човек.

Ако това интервю със Светла Панайотова ви е допаднало, не забравяйте да го споделите в социалните мрежи като Фейсбук, Гугъл Плюс, Туитър и Пинтерест, като за целта използвате бутоните, които сме поставили за бързо споделяне. Благодарим ви предварително и за коментарите!

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: