Фукан – най-необикновеният метеорит, откриван някога