Силен ТРУС люшна Земята тази сутрин. Какъв ще разлюлее България днес?