Нещастие след нещастие преследват талантливата Тони Дачева и превръщат живота й в Ад!