Данъчни изненадаха 8-годишно хлапе в Русе!

Ето защо НАП подгони ТОТОМИЛИОНЕРА от ПЕРНИК!