Как се става милиардер, според изследователя на милиардерите Гидо Кноп