Внук изпрати дръзко и брутално изявения си дядо си във Вечността