Книга за наркотици, родена сред хероин и тежка абстиненция