Горкият Малкълм! Това се казва нещастие за млад човек!