Уникалният сладък пелин води успешна борба с бича на 21 век