При благата (бяла) магия законите са много строги!