КАКВО СЕ КРИЕ В ИМЕТО ТИ

Антропонимиката е раздел от науката ономасиология, който изучава собствените имена на хората; съвкупност от собствените имена на хората в даден език. Не много отдавна за нейна задача се смяташе само етимологията на личните имена: техният произход, изясняването на значенията на думите, от които са образувани личните имена. Етимологията не само не е единствената, но и … Продължете с четенето на КАКВО СЕ КРИЕ В ИМЕТО ТИ
Чети нататък!…