В Индия: Изгориха ги живи, а от телата им излизаше черен дим