Уста Кольо Фичето бил пророк и предсказал Освобождението на България