Свети Пантелеймон помага в старозагорското село Мирово

Поучителна история: Когато Господ пътува в багажника на колата!