Тази секта е една от най-уникалните в света

Сектата „В името на Христа“ извършва нещо чудовищно! (ВИДЕО)