Бодо Шефер: Мечтите се сбъдват с помощта на едно простичко правило – ето го!