Свещите притежават магически свойства!

Кожа от пепелянка помага при раждане

Безсмъртна ли е човешката душа?

Кои са седемте християнски тайнства?