Днес България се прощава с една легенда – Петър Гюзелев!