Няколко са причините за умишленото убийство от билкаря!

Жертвата в Бургас е важна персона