Един от начините на духовно израстване се постига чрез Лествицата на Св. Йоан

Писмо до Апостола = буря в мрежата