Чудотворна икона в роден манастир разваля магии и връща изгубеното здраве