Развенчаване на митовете за рака: Колко от заболяванията са по наследство?

Боята за коса води до цироза

От водата се дебелее