Развенчаване на митовете за рака: Колко от заболяванията са по наследство?

От водата се дебелее