Прочувственото писмо на 17-годишно българче ни кара да заплачем!