Как изглежда адът при Данте и в християнството. Как е устроен?

Душата не се преражда, а се превъплъщава

С начина си на живот всеки човек предопределя съдбата и бъдещето си!