Пророчество от 1938 г. на Учителя Петър Дънов се сбъдна преди 1 месец