Аязмото край Белащица излекувало част от Самуиловите ослепени войници