40 дни след смъртта – какво става с нас?

40 дни от смъртта – какво се случва с душата след това?