40 дни от смъртта – какво се случва с душата след това?