Св. Константин – царствен покровител на християните и св. Елена – 21 май е голям техен празник