Уникално! Мида на 145 млн. години е запазила най-голямата перла в света