Съкровище за 1 милион долара откриха на дъното на океана