Легендата за китайската династия Ся може да има фактическа основа