Младежи си разменят шамари и правят клипове

Българите: „Шамарената фабрика“ върши чудеса!