Мистерията на числото 666

Магията на Седмиците, вижте я!

Магията на Шестиците, вижте я!

Магията на Петиците, вижте я!

Магията на Двойките

Кое фатално число носи смърт?