Мидена черупка прати българин в затвора за 18 дни!

Кой се е появил първо – яйцето или кокошката?