Зловещата непозната с пластмасово лице не е единственият странен случай