Яспис. Значение и цена на червен, зелен и др. видове