Цивилизацията Харапа е имала забележителна архитектура