Истинско чудо: Духът на Людмила Живкова се преродил в нейната внучка