Загадките на човешкото тяло

Биолог откри паразитен червей в устата си