В Древен Египет успешно са извършвали присаждане на глава!