СЕНЗАЦИЯ! Гробът на хан Аспарух открит!

Не съдете неграмотните полицаи! Вижте какво пише и в метростанцията!

Къде живеете? На ул. „Ханко Брат”