Как изглежда адът при Данте и в християнството. Как е устроен?

Най-важната от всички философии в Древен Египет