40 дни след смъртта – какво става с нас?

Изтъкнат педиатър коментира: Живот след физическата смърт има!