Физиогномика, френология: По носа познаваш дали човек лъже! (ВИДЕО)