Честито! 9,8 млрд долара са в банковата ви сметка!